CUSTOMER  SERVICE

การสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Facebook  Fanpage Patriot Outfit Thailand

การสั่งสินค้าของ Patriot ผ่านทาง Chatbox ของหน้าเพจ Patriot Outfit Thailand สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. พิมพ์คำว่า “Patriot Outfit Thailand” ในกล่องค้นหา
2. กด Like เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร
3. จากนั้นให้คุณคลิกที่ Chatbox เพื่อติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ บอกรายละเอียดและจำนวนของสินค้าที่คุณต้องการ พร้อมกับชื่อ - ที่อยู่ผู้รับสินค้าให้ครบถ้วน
4. โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า
5. ถ่ายหลักฐานการโอนเงินส่งกลับมาที่ Chatbox หากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รอรับสินค้าได้ภายใน 3-5 วันทำการ

การสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง LINE @patriotoutfit-th

1. เข้ามาที่ LINE แล้วไปที่ไอคอน “เพิ่มเพื่อน”
2. เข้ามาที่ช่องค้นหา LINE ID แล้วพิมพ์คำว่า “@patriotoutfit-th”
3. บอกรายละเอียดและจำนวนของสินค้าที่คุณต้องการ พร้อมกับชื่อ - ที่อยู่ผู้รับสินค้าให้ครบถ้วน
4. โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า
5. ถ่ายหลักฐานการโอนเงินส่งกลับมาที่ Chatbox หากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รอรับสินค้าได้ภายใน 3-5 วันทำการ
*หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ 090-942-2630

การเปลี่ยนสินค้า

หากทดลองใส่สินค้าแล้ว ไม่พอดีสามารถทำการติดต่อขอเปลี่ยนขนาดสินค้าได้ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

เงื่อนไขในการเปลี่ยนขนาดสินค้าประเภท : Patriot Outfit Boots

 1. ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อขอเปลี่ยนขนาดสินค้าภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า หากเกินกำหนดระยะเวลาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนขนาดสินค้าทันที แต่ถ้าหากได้รับสินค้าแล้ว แต่ไม่สามารถทำการลองได้ทันทีจะต้องแจ้งกลับมาเพื่อให้ทางบริษัทได้ทราบก่อน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า

 2. สินค้าที่จะนำมาเปลี่ยนขนาดจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์  และไม่ผ่านการใช้งานใดๆมาก่อนตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  -  การทดลองสวมใส่สินค้า จะต้องเป็นการทดลองสวมใส่ หรือเดิน โดยไม่ผูกเชือกรองเท้า และอยู่ภายในตัวอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพื้นรองเท้า
  -  ห้ามใส่วิ่ง ใส่ทำงาน หรือกิจกรรมใดๆที่ทำให้สินค้าเสื่อมสภาพได้
  -  ห้ามทำการดัดแปลงใดๆต่อตัวสินค้า หากเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวสินค้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

 3. การเปลี่ยนขนาดสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้าผ่านช่องทางที่มีสินค้าให้ทดลองใส่ เช่น Patriot Official Store ทุกสาขา, Patriot Outfit Pop-up Store ร้านค้าทั่วไป

 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าเดินทางในการจัดส่งสินค้ากลับมา โดยทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการจัดส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าเท่านั้น

 5. บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตลอดเวลา

ขั้นตอนในการเข้ารับการประกันสินค้าหรือทำการเปลี่ยนขนาดสินค้า

 1. หากพบว่าสินค้ามีปัญหากรุณาติดต่อกลับมาที่ฝ่าย Customer Service เพื่อทำการตรวจสอบว่าสินค้ายังอยู่ในขอบเขตระยะเวลาการรับประกันหรือไม่ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมกับหมายเลขของสินค้ากลับมาที่ช่องทางต่อไปนี้

  Tel. 090-942-2630
  Patriot Facebook Messenger : PatriotOutfitThailand
  Official Line : @patriotoutfit-th

 2. หากตรวจสอบแล้วพบว่า สินค้าของคุณยังอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน จะต้องส่งสินค้ากลับมาเข้ารับการดำเนินการที่ บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จำกัด (ฝ่าย Customer Service) 723 อาคารศุภาคาร ห้อง 4A08 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เท่านั้น ถ้าท่านส่งสินค้าไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ หากสินค้าสูญหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

 3. กรุณาบรรจุสินค้าที่ส่งกลับมาให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง

การรับประกันสินค้า

สินค้าภายใต้แบรนด์ Patriot Outfit รุ่น Corzar, Regent, และ Snaz จะได้รับความคุ้มครองหากเกิดความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากคุณภาพของวัสดุ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการผลิต ภายในระยะเวลา 1 ปี *ตามเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภท : Patriot Outfit Boots

     สินค้าในประเภท Boots รุ่น Corzar และ Regent ที่นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จำกัด จะได้รับการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี (โดยจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า) ในความเสียหาย ที่มีสาเหตุมาจากคุณภาพของวัสดุ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการผลิตเท่านั้น หากพบความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวสินค้ากรุณาแจ้งกลับมาภายใน 7 วัน

     โดยจะได้รับการดำเนินการดูแลตามลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น ภายใต้นโยบายการรับเปลี่ยนคืนหรือการซ่อมแซมสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถส่งคืนให้ลูกค้านำไปใช้งานได้ตามปกติภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ (หากสินค้าหรืออะไหล่ในรุ่นนั้นๆไม่มีในสต็อกหรือหยุดผลิตไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นสินค้า หรืออะไหล่รุ่นอื่นๆที่มีราคาเทียบเท่าหรือสูงกว่าให้แทน)

     ทั้งนี้หากสินค้าหมดเขตการรับประกันไปแล้ว เรายังมอบการดูแลให้กับคุณต่อไป หากเกิดความเสียหายหรือสินค้าเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ในชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ tสามารถส่งมาให้เราทำการฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพที่ยอดเยี่ยมอีกครั้ง (การใช้บริการอาจจะมีค่าใช้จ่าย)  หากท่านต้องการใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 090-942-2630 บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตลอดเวลา

***บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกเวลา
***หากพบปัญหากรุณาแจ้งมาที่ Patriot Call Center. 090-942-2630

 1. ในการเปลี่ยนคืนสินค้าลูกค้าจะต้องติดต่อกลับมาหาทางเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้าไปแล้วเท่านั้น

 2. ถ้าต้องการจะเปลี่ยนไซส์ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้น

 3. ในการเปลี่ยนคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องเป็นคนชำระเอง

 4. ในการจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ สินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องเป็นสินค้าที่เกิดจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากการใช้งานสินค้าไปแล้ว และทางบริษัท Patriot outfit จะพิจารณาตามสภาพของสินค้า

 5. สินค้าที่ผ่านการซื้อต่อมาอีกที โดยไม่ได้สั่งซื้อจากบริษัท Patriot โดยตรง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่การรับคืนสินค้าทุกชนิด

 6. ในการส่งซ่อมสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมสินค้าที่มีการใช้งานไม่เกิน 30 วันเท่านั้น และรับซ่อมเฉพาะสินค้าที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมได้

 7. ทางบริษัทฯจะพิจารณาในการรับเปลี่ยนหรือส่งซ่อมสินค้า และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด

Men s Shoe Size Comparison Chart

ตารางเปรียบเทียบไซส์รองเท้าชายมาตรฐาน

วิธีการวัดขนาดเท้า

ทำการวัดความยาวจากจุดปลายสุดบริเวณส้นเท้าไปจนถึงจุดสิ้นสุดของนิ้วเท้าที่ยาวที่สุด (A-B) โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการวัดความยาวในจุดที่ยาวที่สุดของเท้าทั้งสองข้าง ค่าที่ได้ออกมาเป็นหน่วยเซนติเมตรนั้นจะเป็นค่าที่มีความละเอียดและทำให้คุณสามารถเลือกรองเท้าคู่ใจที่เหมาะสมกับเท้าของคุณได้ง่ายที่สุด

เพราะเท้าของคนเรานั้นมีรูปร่างเป็นสามมิติ แต่เครื่องมือวัดนั้นสามารถวัดได้เพียงสองมิติเท่านั้น การวัดขนาดของเท้าจึงเป็นการบอกขนาดเท้าที่ใกล้เคียงเท่านั้น นอกจากนี้ขนาดของพื้นรองเท้าและรูปแบบของทรงรองเท้าก็มีความแตกต่างกันไปในผู้ผลิตแต่ละราย การวัดขนาดเท้าด้วยความละเอียดจะทำให้ค่าที่คุณได้ใกล้เคียงกับรองเท้าที่คุณต้องการมากที่สุด

การวัดขนาดเท้าที่ดีที่สุดควรทำในขณะที่ยืนอยู่ พร้อมทั้งใส่ถุงเท้าที่มีความหนาเท่ากับถุงเท้าที่คุณใส่อยู่เป็นประจำ ความหนาของถุงเท้านั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดได้ว่ารองเท้าแต่ละคู่มีความแน่นกระชับตอบรับกับสรีระเท้าของคุณหรือไม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจอันสำคัญของคุณ แม้ความหนาเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก็นับว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้...

การดูแลรักษารองเท้า

วิธีการดูแลรักษาเมื่อรองเท้าเปียกน้ำ

หลังจากที่รองเท้า Combat คู่โปรดเปียกน้ำให้รีบทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ถอดเชือกรองเท้า พร้อมทั้งซับในรองเท้าออกมาให้หมด จากนั้นรีบนำผ้ามาซับน้ำออกจากรองเท้า

 2. ใส่ดันทรงรองเท้าเข้าไป หรือใช้กระดาษยัดเพื่อดันทรงให้อยู่ตัวเอาไว้ เพราะหนังจะมีอาการบวมน้ำ และอาจทำให้เสียทรงได้

 3. นำรองเท้าไปตากลมให้แห้ง ไม่แนะนำให้ใช้ไดร์เป่าผมหรือตากแดดเพราะจะทำให้หนังแข็งตัวขึ้น ทางที่ดีที่สุดคือเป่าพัดลมจนหนังภายนอกและภายในแห้งสนิท

 4. เมื่อแห้งแล้วใช้เกลือโรยเข้าไปในรองเท้าและยัดหนังสือพิมพ์ที่แห้งเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง เพื่อดูดซับความชื้นให้รองเท้าแห้งสนิทจริงๆเพื่อป้องกันเชื้อรา

 5. เมื่อรองเท้าแห้งสนิทดีแล้วให้นำมาขัดด้วยน้ำยาขัดรองเท้าให้มีสภาพเงางามเหมือนเดิม
  อีกครั้งหนึ่ง

วิธีการทำความสะอาดและดูแลรักษารองเท้าเบื้องต้น

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเบื้องต้น(ทำได้ทุกวัน)

 1. นำผ้าสะอาดมาชุบน้ำบิดหมาด นำมาเช็ดคราบฝุ่นและคราบสกปรกออกให้ทั่ว

 2. จากนั้นนำยาขัดรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เคลือบหนัง มาทาลงไปให้ทั่วแล้วทิ้งไว้
  ประมาณ 10 นาที

 3. นำแปรงขัดรองเท้ามาขัดจนขึ้นเงา

 4. นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้นเป็นก้อนกลมๆ แล้วยัดลงไปในรองเท้าเพื่อเป็นการดูดกลิ่นและรักษาทรงรองเท้า (หนังสือพิมพ์มีคุณสมบัติช่วยดูดกลิ่นอับได้)

 5. จากนั้นนำรองเท้าเก็บใส่กล่องหรือถุง และเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อย

วิธีการป้องกันรองเท้ากัด

สาเหตุหลักของการเกิดรองเท้ากัด นั้นเกิดมาจากการเสียดสีระหว่างพื้นผิวของรองเท้ากับผิวหนังของเรา ถึงแม้ว่ารองเท้าจะมีความพอดีกับเท้าแล้วก็ตาม ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการป้องกันรองเท้ากัดที่นอกจากจะใช้กับรองเท้า Combat แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ได้กับรองเท้าบูทหนังทรงสูงทั่วไป ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

วิธีการขัดรองเท้าแบบ Bull Polishing

วิธีการขัดรองเท้าให้เงามีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่ง่ายและได้ผลดีที่สุดนั่นคือการขัดรองเท้าแบบที่ฝรั่งเรียกกันว่า Bull polishing หรือภาษาแบบบ้านเราก็คือ การขัดแบบวนน้ำนั่นเอง ซึ่งการวนน้ำก็มีเคล็ดลับหลายอย่างแตกต่างกันออกไปอีก แต่วันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการวนน้ำที่ไม่ซับซ้อนและได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง

อุปกรณ์

 1. ยาขัดรองเท้า เช่น กีวี

 2. ผ้า

 3. สำลี

 4. น้ำ

วิธีการขัดรองเท้า

 1. ขัดรองเท้าด้วยวิธีธรรมดา(ขัดด้วยแปรงธรรมดา)ก่อนสัก 1 - 2 รอบ เพื่อให้ยาขัดรองเท้าลงไปเคลือบบนผิวของหนังก่อน

 2. นำผ้ามาแต้มยาขัดรองเท้าแล้วทาให้ทั่วรองเท้า โดยทาเป็นวงกลมไปเรื่อยๆจนทั่ว รองเท้าจะมีสีเป็นสีดำขุ่นๆ

 3. จากนั้นใช้สำลี ชุบน้ำบิดให้พอหมาด แล้วจุ่มลงบนยาขัดรองเท้า จากนั้นนำมาวนบนรองเท้า โดยค่อยๆขัดเป็นวงกลมให้ขึ้นเงา ถ้ายังเงาไม่พอให้นำสำลีอันใหม่จุ่มน้ำ แล้วแต้มยาขัดรองเท้าแล้ววนไปเรื่อยๆอีกครั้ง จนได้ความเงาที่เป็นที่พอใจ

 4. จากนั้นผึ่งให้แห้งสักครู่ แล้วเก็บรองเท้าไว้ในกล่องหรือตู้ที่มิดชิด เพราะเมื่อหยิบมาใช้ในงานในครั้งต่อไปรองเท้าจะได้ยังคงความเงางามอยู่เสมอ

วิธีการป้องกันและกำจัดกลิ่นเหม็นในรองเท้า

เรื่องกลิ่นรองเท้าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่จะต้องใส่รองเท้าหนังปฏิบัติหน้าที่นานๆอย่างเช่น อาชีพทหาร ยิ่งทำให้เกิดกลิ่นได้ง่ายกว่า ดังนั้นเราจึงมีวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นให้หายไปด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

 1. อย่าใส่ถุงเท้าซ้ำ และซักถุงเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะแบคทีเรียนั้นเป็นตัวการที่ทำให้เกิดกลิ่น การใส่ถุงเท้าซ้ำก็ยิ่งเป็นการหมักหมมแบคทีเรียเอาไว้

 2. สับเปลี่ยนแผ่นรองพื้นรองเท้าบ้าง แผ่นรองพื้นรองเท้าก็เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นที่มากขึ้น ควรมีพื้นรองเท้าสำหรับสับเปลี่ยนสัก  2 - 3 คู่ เพื่อจะได้เอามาเปลี่ยนสลับทำความสะอาดบ้าง

 3. หลังจากถอดรองเท้าแล้วทุกครั้ง ให้ใส่ถุงดับกลิ่นลงไปในรองเท้า ถ้าไม่มี สามามารถใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ยัดลงไปได้ และเปลี่ยนหนังสือพิมพ์ใหม่ทุกๆ 4-5 วันก็สามารถป้องกันกลิ่นอับได้เช่นกัน

 4. โรยแป้งดับกลิ่นก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง หากคุณมีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าอยู่แล้วแนะนำให้คุณ ซื้อแป้งดับกลิ่นมาใช้โรยลงบนเท้าก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง หรือจะโรยในรองเท้าก็ได้ ซึ่งเราขอแนะนำยี่ห้อ “เต่าเหยียบโลก” เลยครับ ดีจริง!

 5. สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการใส่รองเท้าบ้าง ควรมีรองเท้าสัก 2-3 คู่เอาไว้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้าอับจนเกินไป แต่ถ้ามีรองเท้าคู่เก่งที่อยากใส่แบบเดียวกันทุกวันก็ต้องลงทุนซื้อรองเท้าแบบเดียวกันทีเดียว 2 คู่ไปเลยเอาไว้ใส่สลับกันได้

TOP PAGE

การสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Facebook  Fanpage Patriot Outfit Thailand

การสั่งสินค้าของ Patriot ผ่านทาง Chatbox ของหน้าเพจ Patriot Outfit Thailand สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. พิมพ์คำว่า “Patriot Outfit Thailand” ในกล่องค้นหา

 2. กด Like เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร

 3. จากนั้นให้คุณคลิกที่ Chatbox เพื่อติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ บอกรายละเอียดและจำนวนของสินค้าที่คุณต้องการ พร้อมกับชื่อ - ที่อยู่ผู้รับสินค้าให้ครบถ้วน

 4. โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า

 5. ถ่ายหลักฐานการโอนเงินส่งกลับมาที่ Chatbox หากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รอรับสินค้าได้ภายใน 3-5 วันทำการ

การสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง LINE @patriotoutfit-th

 1. เข้ามาที่ LINE แล้วไปที่ไอคอน “เพิ่มเพื่อน”

 2. เข้ามาที่ช่องค้นหา LINE ID แล้วพิมพ์คำว่า “@patriotoutfit-th”

 3. บอกรายละเอียดและจำนวนของสินค้าที่คุณต้องการ พร้อมกับชื่อ - ที่อยู่ผู้รับสินค้าให้ครบถ้วน

 4. โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า

 5. ถ่ายหลักฐานการโอนเงินส่งกลับมาที่ Chatbox หากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รอรับสินค้าได้ภายใน 3-5 วันทำการ

Returns & Warranty

การเปลี่ยนสินค้า

     หากทดลองใส่สินค้าแล้ว ไม่พอดีสามารถทำการติดต่อขอเปลี่ยนขนาดสินค้าได้ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

เงื่อนไขในการเปลี่ยนขนาดสินค้าประเภท : Patriot Outfit Boots

 1. ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อขอเปลี่ยนขนาดสินค้าภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า หากเกินกำหนดระยะเวลาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนขนาดสินค้าทันที แต่ถ้าหากได้รับสินค้าแล้ว แต่ไม่สามารถทำการลองได้ทันทีจะต้องแจ้งกลับมาเพื่อให้ทางบริษัทได้ทราบก่อน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า

 2. สินค้าที่จะนำมาเปลี่ยนขนาดจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์  และไม่ผ่านการใช้งานใดๆมาก่อนตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  -  การทดลองสวมใส่สินค้า จะต้องเป็นการทดลองสวมใส่ หรือเดิน โดยไม่ผูกเชือกรองเท้า และอยู่ภายในตัวอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพื้นรองเท้า
  -  ห้ามใส่วิ่ง ใส่ทำงาน หรือกิจกรรมใดๆที่ทำให้สินค้าเสื่อมสภาพได้
  -  ห้ามทำการดัดแปลงใดๆต่อตัวสินค้า หากเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวสินค้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

 3. การเปลี่ยนขนาดสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้าผ่านช่องทางที่มีสินค้าให้ทดลองใส่ เช่น Patriot Official Store ทุกสาขา, Patriot Outfit Pop-up Store ร้านค้าทั่วไป 

 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าเดินทางในการจัดส่งสินค้ากลับมา โดยทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการจัดส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าเท่านั้น

 5. บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตลอดเวลา

ขั้นตอนในการเข้ารับการประกันสินค้าหรือทำการเปลี่ยนขนาดสินค้า

 1. หากพบว่าสินค้ามีปัญหากรุณาติดต่อกลับมาที่ฝ่าย Customer Service เพื่อทำการตรวจสอบว่าสินค้ายังอยู่ในขอบเขตระยะเวลาการรับประกันหรือไม่ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมกับหมายเลขของสินค้ากลับมาที่ช่องทางต่อไปนี้
  Tel: 090-942-2630
  Facebook: PatriotOutfitThailand
  Line: @patriotoutfit-th

 2. หากตรวจสอบแล้วพบว่า สินค้าของคุณยังอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน จะต้องส่งสินค้ากลับมาเข้ารับการดำเนินการที่ บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จำกัด (ฝ่าย Customer Service) 723 อาคารศุภาคาร ห้อง 4A08 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เท่านั้น ถ้าท่านส่งสินค้าไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ หากสินค้าสูญหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

 3. กรุณาบรรจุสินค้าที่ส่งกลับมาให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง

การรับประกันสินค้า

     สินค้าภายใต้แบรนด์ Patriot Outfit รุ่น Corzar, Regent, และ Snaz จะได้รับความคุ้มครองหากเกิดความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากคุณภาพของวัสดุ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการผลิต ภายในระยะเวลา 1 ปี *ตามเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภท : Patriot Outfit Boots

     สินค้าในประเภท Boots รุ่น Corzar และ Regent ที่นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จำกัด จะได้รับการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี (โดยจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า) ในความเสียหาย ที่มีสาเหตุมาจากคุณภาพของวัสดุ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการผลิตเท่านั้น หากพบความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวสินค้ากรุณาแจ้งกลับมาภายใน 7 วัน

     โดยจะได้รับการดำเนินการดูแลตามลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น ภายใต้นโยบายการรับเปลี่ยนคืนหรือการซ่อมแซมสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถส่งคืนให้ลูกค้านำไปใช้งานได้ตามปกติภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ (หากสินค้าหรืออะไหล่ในรุ่นนั้นๆไม่มีในสต็อกหรือหยุดผลิตไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นสินค้า หรืออะไหล่รุ่นอื่นๆที่มีราคาเทียบเท่าหรือสูงกว่าให้แทน)

     ทั้งนี้หากสินค้าหมดเขตการรับประกันไปแล้ว เรายังมอบการดูแลให้กับคุณต่อไป หากเกิดความเสียหายหรือสินค้าเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ในชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ tสามารถส่งมาให้เราทำการฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพที่ยอดเยี่ยมอีกครั้ง (การใช้บริการอาจจะมีค่าใช้จ่าย)  หากท่านต้องการใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 090-942-2630 บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตลอดเวลา

***บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกเวลา
***หากพบปัญหากรุณาแจ้งมาที่ Patriot Call Center. 090-942-2630

Men s Shoe Size Comparison Chart

ตารางเปรียบเทียบไซส์รองเท้าชายมาตรฐาน

วิธีการวัดขนาดท้า

ทำการวัดความยาวจากจุดปลายสุดบริเวณส้นเท้าไปจนถึงจุดสิ้นสุดของนิ้วเท้าที่ยาวที่สุด (A-B) โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการวัดความยาวในจุดที่ยาวที่สุดของเท้าทั้งสองข้าง ค่าที่ได้ออกมาเป็นหน่วยเซนติเมตรนั้นจะเป็นค่าที่มีความละเอียดและทำให้คุณสามารถเลือกรองเท้าคู่ใจที่เหมาะสมกับเท้าของคุณได้ง่ายที่สุด

เพราะเท้าของคนเรานั้นมีรูปร่างเป็นสามมิติ แต่เครื่องมือวัดนั้นสามารถวัดได้เพียงสองมิติเท่านั้น การวัดขนาดของเท้าจึงเป็นการบอกขนาดเท้าที่ใกล้เคียงเท่านั้น นอกจากนี้ขนาดของพื้นรองเท้าและรูปแบบของทรงรองเท้าก็มีความแตกต่างกันไปในผู้ผลิตแต่ละราย การวัดขนาดเท้าด้วยความละเอียดจะทำให้ค่าที่คุณได้ใกล้เคียงกับรองเท้าที่คุณต้องการมากที่สุด

การวัดขนาดเท้าที่ดีที่สุดควรทำในขณะที่ยืนอยู่ พร้อมทั้งใส่ถุงเท้าที่มีความหนาเท่ากับถุงเท้าที่คุณใส่อยู่เป็นประจำ ความหนาของถุงเท้านั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดได้ว่ารองเท้าแต่ละคู่มีความแน่นกระชับตอบรับกับสรีระเท้าของคุณหรือไม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจอันสำคัญของคุณ แม้ความหนาเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก็นับว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้...

การดูแลรักษารองเท้า

วิธีการดูแลรักษาเมื่อรองเท้าเปียกน้ำ

หลังจากที่รองเท้า Combat คู่โปรดเปียกน้ำให้รีบทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ถอดเชือกรองเท้า พร้อมทั้งซับในรองเท้าออกมาให้หมด จากนั้นรีบนำผ้ามาซับน้ำออกจากรองเท้า

 2. ใส่ดันทรงรองเท้าเข้าไป หรือใช้กระดาษยัดเพื่อดันทรงให้อยู่ตัวเอาไว้ เพราะหนังจะมีอาการบวมน้ำ และอาจทำให้เสียทรงได้

 3. นำรองเท้าไปตากลมให้แห้ง ไม่แนะนำให้ใช้ไดร์เป่าผมหรือตากแดดเพราะจะทำให้หนังแข็งตัวขึ้น ทางที่ดีที่สุดคือเป่าพัดลมจนหนังภายนอกและภายในแห้งสนิท

 4. เมื่อแห้งแล้วใช้เกลือโรยเข้าไปในรองเท้าและยัดหนังสือพิมพ์ที่แห้งเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง เพื่อดูดซับความชื้นให้รองเท้าแห้งสนิทจริงๆเพื่อป้องกันเชื้อรา

 5. เมื่อรองเท้าแห้งสนิทดีแล้วให้นำมาขัดด้วยน้ำยาขัดรองเท้าให้มีสภาพเงางามเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง

วิธีการทำความสะอาดและดูแลรักษารองเท้าเบื้องต้น

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเบื้องต้น
(ทำได้ทุกวัน)

 1. นำผ้าสะอาดมาชุบน้ำบิดหมาด นำมาเช็ดคราบฝุ่นและคราบสกปรกออกให้ทั่ว

 2. จากนั้นนำยาขัดรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เคลือบหนัง มาทาลงไปให้ทั่วแล้วทิ้งไว้
  ประมาณ 10 นาที

 3. นำแปรงขัดรองเท้ามาขัดจนขึ้นเงา

 4. นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้นเป็นก้อนกลมๆ แล้วยัดลงไปในรองเท้าเพื่อเป็นการดูดกลิ่นและรักษาทรงรองเท้า (หนังสือพิมพ์มีคุณสมบัติช่วยดูดกลิ่นอับได้)

 5. จากนั้นนำรองเท้าเก็บใส่กล่องหรือถุง และเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อย

วิธีการป้องกันรองเท้ากัด

สาเหตุหลักของการเกิดรองเท้ากัด นั้นเกิดมาจากการเสียดสีระหว่างพื้นผิวของรองเท้ากับผิวหนังของเรา ถึงแม้ว่ารองเท้าจะมีความพอดีกับเท้าแล้วก็ตาม ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการป้องกันรองเท้ากัดที่นอกจากจะใช้กับรองเท้า Combat แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ได้กับรองเท้าบูทหนังทรงสูงทั่วไป ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

วิธีการขัดรองเท้าแบบ Bull Polishing

วิธีการขัดรองเท้าให้เงามีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่ง่ายและได้ผลดีที่สุดนั่นคือการขัดรองเท้าแบบที่ฝรั่งเรียกกันว่า Bull polishing หรือภาษาแบบบ้านเราก็คือ การขัดแบบวนน้ำนั่นเอง ซึ่งการวนน้ำก็มีเคล็ดลับหลายอย่างแตกต่างกันออกไปอีก แต่วันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการวนน้ำที่ไม่ซับซ้อนและได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง

อุปกรณ์

 1. ยาขัดรองเท้า เช่น กีวี

 2. ผ้า

 3. สำลี

 4. น้ำ

วิธีการขัดรองเท้า

 1. ขัดรองเท้าด้วยวิธีธรรมดา(ขัดด้วยแปรงธรรมดา)ก่อนสัก 1 - 2 รอบ เพื่อให้ยาขัดรองเท้าลงไปเคลือบบนผิวของหนังก่อน

 2. นำผ้ามาแต้มยาขัดรองเท้าแล้วทาให้ทั่วรองเท้า โดยทาเป็นวงกลมไปเรื่อยๆจนทั่ว รองเท้าจะมีสีเป็นสีดำขุ่นๆ

 3. จากนั้นใช้สำลี ชุบน้ำบิดให้พอหมาด แล้วจุ่มลงบนยาขัดรองเท้า จากนั้นนำมาวนบนรองเท้า โดยค่อยๆขัดเป็นวงกลมให้ขึ้นเงา ถ้ายังเงาไม่พอให้นำสำลีอันใหม่จุ่มน้ำ แล้วแต้มยาขัดรองเท้าแล้ววนไปเรื่อยๆอีกครั้ง จนได้ความเงาที่เป็นที่พอใจ

 4. จากนั้นผึ่งให้แห้งสักครู่ แล้วเก็บรองเท้าไว้ในกล่องหรือตู้ที่มิดชิด เพราะเมื่อหยิบมาใช้ในงานในครั้งต่อไปรองเท้าจะได้ยังคงความเงางามอยู่เสมอ

วิธีการป้องกันและกำจัดกลิ่นเหม็นในรองเท้า

เรื่องกลิ่นรองเท้าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่จะต้องใส่รองเท้าหนังปฏิบัติหน้าที่นานๆอย่างเช่น อาชีพทหาร ยิ่งทำให้เกิดกลิ่นได้ง่ายกว่า ดังนั้นเราจึงมีวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นให้หายไปด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

 1. อย่าใส่ถุงเท้าซ้ำ และซักถุงเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะแบคทีเรียนั้นเป็นตัวการที่ทำให้เกิดกลิ่น การใส่ถุงเท้าซ้ำก็ยิ่งเป็นการหมักหมมแบคทีเรียเอาไว้

 2. สับเปลี่ยนแผ่นรองพื้นรองเท้าบ้าง แผ่นรองพื้นรองเท้าก็เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นที่มากขึ้น ควรมีพื้นรองเท้าสำหรับสับเปลี่ยนสัก  2 - 3 คู่ เพื่อจะได้เอามาเปลี่ยนสลับทำความสะอาดบ้าง

 3. หลังจากถอดรองเท้าแล้วทุกครั้ง ให้ใส่ถุงดับกลิ่นลงไปในรองเท้า ถ้าไม่มี สามามารถใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ยัดลงไปได้ และเปลี่ยนหนังสือพิมพ์ใหม่ทุกๆ 4-5 วันก็สามารถป้องกันกลิ่นอับได้เช่นกัน

 4. โรยแป้งดับกลิ่นก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง หากคุณมีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าอยู่แล้วแนะนำให้คุณ ซื้อแป้งดับกลิ่นมาใช้โรยลงบนเท้าก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง หรือจะโรยในรองเท้าก็ได้ ซึ่งเราขอแนะนำยี่ห้อ “เต่าเหยียบโลก” เลยครับ ดีจริง!

 5. สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการใส่รองเท้าบ้าง ควรมีรองเท้าสัก 2-3 คู่เอาไว้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้าอับจนเกินไป แต่ถ้ามีรองเท้าคู่เก่งที่อยากใส่แบบเดียวกันทุกวันก็ต้องลงทุนซื้อรองเท้าแบบเดียวกันทีเดียว 2 คู่ไปเลยเอาไว้ใส่สลับกันได้

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Facebook  Fanpage Patriot Outfit Thailand

การสั่งสินค้าของ Patriot ผ่านทาง Chatbox ของหน้าเพจ Patriot Outfit Thailand สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้ามาที่เพจ Patriot Outfit Thailand แล้วกด Like เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

 2. จากนั้นให้คุณคลิกที่ Chatbox เพื่อติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ และบอกรายละเอียดและจำนวนของสินค้าที่คุณต้องการ พร้อมกับชื่อ - ที่อยู่ผู้รับสินค้าให้ครบถ้วน

 3. โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า

 4. ถ่ายหลักฐานการโอนเงินส่งกลับมาที่ Chatbox หากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รอรับสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ

เงื่อนไขในการเปลี่ยนคืนหรือส่งซ่อมสินค้า

ในการเปลี่ยนคืนหรือส่งซ่อมสินค้า ทาง patriot มีเงื่อนไขในการรับเปลี่ยนคืนหรือส่งซ่อมสินค้า ดังนี้

 1. ในการเปลี่ยนคืนสินค้าลูกค้าจะต้องติดต่อกลับมาหาทางเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้าไปแล้วเท่านั้น

 2. ถ้าต้องการจะเปลี่ยนไซส์ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้น

 3. ในการเปลี่ยนคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องเป็นคนชำระเอง

 4. ในการจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ สินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องเป็นสินค้าที่เกิดจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากการใช้งานสินค้าไปแล้ว และทางบริษัท Patriot outfit จะพิจารณาตามสภาพของสินค้า

 5. สินค้าที่ผ่านการซื้อต่อมาอีกที โดยไม่ได้สั่งซื้อจากบริษัท Patriot โดยตรง
  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่การรับคืนสินค้าทุกชนิด

 6. ในการส่งซ่อมสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมสินค้าที่มีการใช้งานไม่เกิน 30 วันเท่านั้น และรับซ่อมเฉพาะสินค้าที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมได้

 7. ทางบริษัทฯจะเป็นพิจารณาในการรับเปลี่ยนหรือส่งซ่อมสินค้า และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด

ตารางไซส์

Men s Shoe Size Comparison Chart

ตารางเปรียบเทียบไซส์รองเท้าชายมาตรฐาน

วิธีการวัดขนาดเท้า

วิธีการวัดขนาดท้า

ทำการวัดความยาวจากจุดปลายสุดบริเวณส้นเท้าไปจนถึงจุดสิ้นสุดของนิ้วเท้าที่ยาวที่สุด
(A-B) โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการวัดความยาวในจุดที่ยาวที่สุดของเท้าทั้งสองข้าง ค่าที่ได้ออกมาเป็นหน่วยเซนติเมตรนั้นจะเป็นค่าที่มีความละเอียดและทำให้คุณสามารถเลือกรองเท้าคู่ใจที่เหมาะสมกับเท้าของคุณได้ง่ายที่สุด

เพราะเท้าของคนเรานั้นมีรูปร่างเป็นสามมิติ แต่เครื่องมือวัดนั้นสามารถวัดได้เพียงสองมิติเท่านั้น การวัดขนาดของเท้าจึงเป็นการบอกขนาดเท้าที่ใกล้เคียงเท่านั้น นอกจากนี้ขนาดของพื้นรองเท้าและรูปแบบของทรงรองเท้าก็มีความแตกต่างกันไปในผู้ผลิตแต่ละราย การวัดขนาดเท้าด้วยความละเอียดจะทำให้ค่าที่คุณได้ใกล้เคียงกับรองเท้าที่คุณต้องการมากที่สุด

การวัดขนาดเท้าที่ดีที่สุดควรทำในขณะที่ยืนอยู่ พร้อมทั้งใส่ถุงเท้าที่มีความหนาเท่ากับถุงเท้าที่คุณใส่อยู่เป็นประจำ ความหนาของถุงเท้านั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดได้ว่ารองเท้าแต่ละคู่มีความแน่นกระชับตอบรับกับสรีระเท้าของคุณหรือไม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจอันสำคัญของคุณ แม้ความหนาเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก็นับว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้...

การดูแลรักษารองเท้า

  - วิธีการทำความสะอาดและดูแลรักษารองเท้าเบื้องต้น

วิธีการทำความสะอาดและดูแลรักษารองเท้าเบื้องต้น

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเบื้องต้น(ทำได้ทุกวัน)

 1. นำผ้าสะอาดมาชุบน้ำบิดหมาด นำมาเช็ดคราบฝุ่นและคราบสกปรกออกให้ทั่ว

 2. จากนั้นนำยาขัดรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เคลือบหนัง มาทาลงไปให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที

 3. นำแปรงขัดรองเท้ามาขัดจนขึ้นเงา

 4. นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้นเป็น
  ก้อนกลมๆ แล้วยัดลงไปในรองเท้าเพื่อเป็นการดูดกลิ่นและรักษาทรงรองเท้า (หนังสือพิมพ์มีคุณสมบัติช่วยดูดกลิ่นอับได้)

 5. จากนั้นนำรองเท้าเก็บใส่กล่องหรือถุง และเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อย

  - วิธีการดูแลรักษาเมื่อรองเท้าเปียกน้ำ

วิธีการดูแลรักษาเมื่อรองเท้าเปียกน้ำ

หลังจากที่รองเท้า Combat คู่โปรดเปียกน้ำให้รีบทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ถอดเชือกรองเท้า พร้อมทั้งซับในรองเท้าออกมาให้หมด จากนั้นรีบนำผ้ามาซับน้ำออกจากรองเท้า

 2. ใส่ดันทรงรองเท้าเข้าไป หรือใช้กระดาษยัดเพื่อดันทรงให้อยู่ตัวเอาไว้ เเพราะหนังจะมีอาการบวมน้ำ และอาจทำให้เสียทรงได้

 3. นำรองเท้าไปตากลมให้แห้ง ไม่แนะนำให้ใช้ไดร์เป่าผมหรือตากแดดเพราะจะทำให้หนังแข็งตัวขึ้น ทางที่ดีที่สุดคือเป่าพัดลมจนหนังภายนอกและภายในแห้งสนิท

 4. เมื่อแห้งแล้วใช้เกลือโรยเข้าไปในรองเท้าและยัดหนังสือพิมพ์ที่แห้งเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง เพื่อดูดซับความชื้นให้รองเท้าแห้งสนิทจริงๆเพื่อป้องกันเชื้อรา

 5. เมื่อรองเท้าแห้งสนิทดีแล้วให้นำมาขัดด้วยน้ำยาขัดรองเท้าให้มีสภาพเงางามอีกครั้งหนึ่ง

  - วิธีการป้องกันรองเท้ากัด

วิธีการป้องกันรองเท้ากัด

สาเหตุหลักของการเกิดรองเท้ากัด นั้นเกิดมาจากการเสียดสีระหว่างพื้นผิวของรองเท้ากับผิวหนังของเรา ถึงแม้ว่ารองเท้าจะมีความพอดีกับเท้าแล้วก็ตาม ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการป้องกันรองเท้ากัดที่นอกจากจะใช้กับรองเท้าCombat แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ได้กับรองเท้าบูทหนังทรงสูงทั่วไป ซึ่งมีวิธีการทำ ดังนี้

  - วิธีการขัดรองเท้าแบบ Bull Polishing

วิธีการขัดรองเท้าแบบ Bull Polishing

วิธีการขัดรองเท้าให้เงามีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่ง่ายและได้ผลดีที่สุดนั่นคือการขัดรองเท้าแบบที่ฝรั่งเรียกกันว่า Bull polishing หรือภาษาแบบบ้านเราก็คือ การขัดแบบวนน้ำนั่นเอง ซึ่งการวนน้ำก็มีเคล็ดลับหลายอย่างแตกต่างกันออกไปอีก แต่วันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการวนน้ำที่ไม่ซับซ้อนและได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง

อุปกรณ์

 1. ยาขัดรองเท้า เช่น กีวี

 2. ผ้า

 3. สำลี

 4. น้ำ

วิธีการขัดรองเท้า

 1. ขัดรองเท้าด้วยวิธีธรรมดา(ขัดด้วยแปรงธรรมดา)ก่อนสัก 1 - 2 รอบ เพื่อให้ยาขัดรองเท้าลงไปเคลือบบนผิวของหนังก่อน

 2. นำผ้ามาแต้มยาขัดรองเท้าแล้วทาให้ทั่วรองเท้า โดยทาเป็นวงกลมไปเรื่อยๆจนทั่ว รองเท้าจะมีสีเป็นสีดำขุ่นๆ

 3. จากนั้นใช้สำลี ชุบน้ำบิดให้พอหมาด แล้วจุ่มลงบนยาขัดรองเท้า จากนั้นนำมาวนบนรองเท้า โดยค่อยๆขัดเป็นวงกลมให้ขึ้นเงา ถ้ายังเงาไม่พอให้นำสำลีอันใหม่จุ่มน้ำ แล้วแต้มยาขัดรองเท้าแล้ววนไปเรื่อยๆอีกครั้ง จนได้ความเงาที่เป็นที่พอใจ

 4. จากนั้นผึ่งให้แห้งสักครู่ แล้วเก็บรองเท้าไว้ในกล่องหรือตู้ที่มิดชิด เพราะเมื่อหยิบมาใช้ในงานในครั้งต่อไปรองเท้าจะได้ยังคงความเงางามอยู่เสมอ

  - วิธีการป้องกันและกำจัดกลิ่นเหม็นในรองเท้า

วิธีการป้องกันและกำจัดกลิ่นเหม็นในรองเท้า

เรื่องกลิ่นรองเท้าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่จะต้องใส่รองเท้าหนังปฏิบัติหน้าที่นานๆอย่างเช่น อาชีพทหาร ยิ่งทำให้เกิดกลิ่นได้ง่ายกว่า ดังนั้นเราจึงมีวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นให้หายไปด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

 1. อย่าใส่ถุงเท้าซ้ำ และซักถุงเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะแบคทีเรียนั้นเป็นตัวการที่ทำให้เกิดกลิ่น การใส่ถุงเท้าซ้ำก็ยิ่งเป็นการหมักหมมแบคทีเรียเอาไว้

 2. สับเปลี่ยนแผ่นรองพื้นรองเท้าบ้าง แผ่นรองพื้นรองเท้าก็เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นที่มากขึ้น ควรมีพื้นรองเท้าสำหรับสับเปลี่ยนสัก  2 - 3 คู่ เพื่อจะได้เอามาเปลี่ยนสลับทำความสะอาดบ้าง

 3. หลังจากถอดรองเท้าแล้วทุกครั้ง ให้ใส่ถุงดับกลิ่นลงไปในรองเท้า ถ้าไม่มี สามารถใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ยัดลงไปได้ และเปลี่ยนหนังสือพิมพ์ใหม่ทุกๆ 4-5 วันก็สามารถป้องกันกลิ่นอับได้เช่นกัน

 4. โรยแป้งดับกลิ่นก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง หากคุณมีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าอยู่แล้วแนะนำให้คุณ ซื้อแป้งดับกลิ่นมาใช้โรยลงบนเท้าก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง หรือจะโรยในรองเท้าก็ได้ ซึ่งเราขอแนะนำยี่ห้อ “เต่าเหยียบโลก” เลยครับ
  ดีจริง!

 5. สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการใส่รองเท้าบ้าง ควรมีรองเท้าสัก 2-3 คู่เอาไว้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้าอับจนเกินไป แต่ถ้ามีรองเท้าคู่เก่งที่อยากใส่แบบเดียวกันทุกวันก็ต้องลงทุนซื้อรองเท้าแบบเดียวกันทีเดียว 2 คู่ไปเลยเอาไว้ใส่สลับกันได้

การสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Facebook  Fanpage Patriot Outfit Thailand

การสั่งสินค้าของ Patriot ผ่านทาง Chatbox ของหน้าเพจ Patriot Outfit Thailand สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้ามาที่เพจ Patriot Outfit Thailand แล้วกด Like เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

 2. จากนั้นให้คุณคลิกที่ Chatbox เพื่อติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ และบอกรายละเอียดและจำนวนของสินค้าที่คุณต้องการ พร้อมกับชื่อ - ที่อยู่ผู้รับสินค้าให้ครบถ้วน

 3. การสั่งสินค้าของ Patriot ผ่านทาง Chatbox ของหน้าเพจ Patriot Outfit Thailand สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 4. ถ่ายหลักฐานการโอนเงินส่งกลับมาที่ Chatbox หากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รอรับสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ

ในการเปลี่ยนคืนหรือส่งซ่อมสินค้า ทาง patriot มีเงื่อนไขในการรับเปลี่ยนคืนหรือส่งซ่อมสินค้า ดังนี้

 1. ในการเปลี่ยนคืนสินค้าลูกค้าจะต้องติดต่อกลับมาหาทางเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้าไปแล้วเท่านั้น

 2. ถ้าต้องการจะเปลี่ยนไซส์ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้น

 3. ในการเปลี่ยนคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องเป็นคนชำระเอง

 4. ในต้องการจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ สินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องเป็นสินค้าที่เกิดจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากการใช้งานสินค้าไปแล้ว และทางบริษัท Patriot outfit จะพิจารณาตามสภาพของสินค้า

 5. สินค้าที่ผ่านการซื้อต่อมาอีกที โดยไม่ได้สั่งซื้อจากบริษัท Patriot โดยตรง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่การรับคืนสินค้าทุกชนิด

 6. ในการส่งซ่อมสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมสินค้าที่มีการใช้งานไม่เกิน 30 วันเท่านั้น และรับซ่อมเฉพาะสินค้าที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมได้

 7. ทางบริษัทฯจะเป็นพิจารณาในการรับเปลี่ยนหรือส่งซ่อมสินค้า และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด

Men s Shoe Size Comparison Chart

ตารางเปรียบเทียบไซส์รองเท้าชายมาตรฐาน

วิธีการวัดขนาดท้า

ทำการวัดความยาวจากจุดปลายสุดบริเวณส้นเท้าไปจนถึงจุดสิ้นสุดของนิ้วเท้าที่ยาวที่สุด (A-B)โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการวัดความยาวในจุดที่ยาวที่สุดของเท้าทั้งสองข้าง ค่าที่ได้ออกมาเป็นหน่วยเซนติเมตรนั้นจะเป็นค่าที่มีความละเอียดและทำให้คุณสามารถเลือกรองเท้าคู่ใจที่เหมาะสมกับเท้าของคุณได้ง่ายที่สุด

เพราะเท้าของคนเรานั้นมีรูปร่างเป็นสามมิติ แต่เครื่องมือวัดนั้นสามารถวัดได้เพียงสองมิติเท่านั้น การวัดขนาดของเท้าจึงเป็นการบอกขนาดเท้าที่ใกล้เคียงเท่านั้น นอกจากนี้ขนาดของพื้นรองเท้าและรูปแบบของทรงรองเท้าก็มีความแตกต่างกันไปในผู้ผลิตแต่ละราย การวัดขนาดเท้าด้วยความละเอียดจะทำให้ค่าที่คุณได้ใกล้เคียงกับรองเท้าที่คุณต้องการมากที่สุด

การวัดขนาดเท้าที่ดีที่สุดควรทำในขณะที่ยืนอยู่ พร้อมทั้งใส่ถุงเท้าที่มีความหนาเท่ากับถุงเท้าที่คุณใส่อยู่เป็นประจำ ความหนาของถุงเท้านั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดได้ว่ารองเท้าแต่ละคู่มีความแน่นกระชับตอบรับกับสรีระเท้าของคุณหรือไม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจอันสำคัญของคุณ แม้ความหนาเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก็นับว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้...

วิธีการทำความสะอาดและดูแลรักษารองเท้าเบื้องต้น

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเบื้องต้น(ทำได้ทุกวัน)

 1. นำผ้าสะอาดมาชุบน้ำบิดหมาด นำมาเช็ดคราบฝุ่นและคราบสกปรกออกให้ทั่ว

 2. จากนั้นนำยาขัดรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เคลือบหนัง มาทาลงไปให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที

 3. จากนั้นนำแปรงขัดรองเท้ามาขัดจนขึ้นเงา

 4. นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้นเป็นก้อนกลมๆ แล้วยัดลงไปในรองเท้าเพื่อเป็นการดูดกลิ่นและรักษาทรงรองเท้า (หนังสือพิมพ์มีคุณสมบัติช่วยดูดกลิ่นอับได้)

 5. จากนั้นนำรองเท้าเก็บใส่กล่องหรือถุง จากนั้นเก็บตู้ให้เรียบร้อย

วิธีการดูแลรักษาเมื่อรองเท้าเปียกน้ำ

หลังจากที่รองเท้า Combat คู่โปรดเปียกน้ำให้รีบทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ถอดเชือกรองเท้า พร้อมทั้งซับในรองเท้าออกมาให้หมด จากนั้นรีบนำผ้ามาซับน้ำออกจากรองเท้า

 2. ใส่ดันทรงรองเท้าเข้าไป หรือใช้กระดาษยัดเพื่อดันทรงให้อยู่ตัวเอาไว้ เพราะหนังจะมีบวมน้ำอาจทำให้เสียทรงได้

 3. นำรองเท้าไปตากลมให้แห้ง ไม่แนะนำให้ใช้ไดร์เป่าผมหรือตากแดดเพราะจะทำให้หนังแข็งตัวขึ้น ทางที่ดีที่สุดคือเป่าพัดลมจนหนังภายนอกและภายในแห้งสนิท

 4. เมื่อแห้งแล้วใช้เกลือโรยเข้าไปในรองเท้าและยัดหนังสือพิมพ์ที่แห้งเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง เพื่อดูดซับความชื้นให้รองเท้าแห้งสนิทจริงๆเพื่อป้องกันเชื้อรา

 5. เมื่อรองเท้าแห้งสนิทดีแล้วให้นำมาขัดด้วยน้ำยาขัดรองเท้าให้มีสภาพเงางามอีกครั้งหนึ่ง

วิธีการป้องกันรองเท้ากัด

สาเหตุหลักของการเกิดรองเท้ากัด นั้นเกิดมาจากการเสียดสีระหว่างพื้นผิวของรองเท้ากับผิวหนังของเรา ถึงแม้ว่ารองเท้าจะมีความพอดีกับเท้าแล้วก็ตาม ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการป้องกันรองเท้ากัดที่นอกจากจะใช้กับรองเท้าCombat แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ได้กับรองเท้าบูทหนังทรงสูงทั่วไป ซึ่งมีวิธีการทำ ดังนี้

 1. การแก้ปัญหารองเท้ากัดตรงกระบอกรองเท้า ตรงส่วนนี้จะกัดเมื่อเกิดการยับย่นเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วระยะหนึ่ง แต่เราสามารถป้องกันได้โดยการ

 2. การแก้ปัญหารองเท้ากัดบริเวณหลังเท้า

วิธีการขัดรองเท้าแบบ Bull Polishing

วิธีการขัดรองเท้าให้เงามีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่ง่ายและได้ผลดีที่สุดนั่นคือการขัดรองเท้าแบบที่ฝรั่งเรียกกันว่า Bull polishing หรือภาษาแบบบ้านเราก็คือ การขัดแบบวนน้ำนั่นเอง ซึ่งการวนน้ำก็มีเคล็ดลับหลายอย่างแตกต่างกันออกไปอีก แต่วันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการวนน้ำที่ไม่ซับซ้อนและได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง

อุปกรณ์

 1. ยาขัดรองเท้า เช่น กีวี

 2. ผ้า

 3. สำลี

 4. น้ำ

วิธีการขัดรองเท้า

 1. ขัดรองเท้าด้วยวิธีธรรมดา(ขัดด้วยแปรงธรรมดา)ก่อนสัก 1 - 2 รอบ เพื่อให้ยาขัดรองเท้าลงไปเคลือบบนผิวของหนังก่อน

 2. นำผ้ามาแต้มยาขัดรองเท้าแล้วทาให้ทั่วรองเท้า โดยทาเป็นวงกลมไปเรื่อยๆจนทั่ว รองเท้าจะมีสีเป็นสีดำขุ่นๆ

 3. จากนั้นใช้สำลี ชุบน้ำบิดให้พอหมาด แล้วจุ่มลงบนยาขัดรองเท้า จากนั้นนำมาวนบนรองเท้า โดยค่อยๆขัดเป็นวงกลมให้ขึ้นเงา ถ้ายังเงาไม่พอให้นำสำลีอันใหม่จุ่มน้ำ แล้วแต้มยาขัดรองเท้าแล้ววนไปเรื่อยๆอีกครั้ง จนได้ความเงาที่เป็นที่พอใจ

 4. จากนั้นผึ่งให้แห้งสักครู่ แล้วเก็บรองเท้าไว้ในกล่องหรือตู้ที่มิดชิด เพราะเมื่อหยิบมาใช้ในงานในครั้งต่อไปรองเท้าจะได้ยังคงความเงางามอยู่เสมอ

วิธีการป้องกันและกำจัดกลิ่นเหม็นในรองเท้า

เรื่องกลิ่นรองเท้าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่จะต้องใส่รองเท้าหนังปฏิบัติหน้าที่นานๆอย่างเช่น อาชีพทหาร ยิ่งทำให้เกิดกลิ่นได้ง่ายกว่า ดังนั้นเราจึงมีวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นให้หายไปด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

 1. อย่าใส่ถุงเท้าซ้ำ และซักถุงเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะแบคทีเรียนั้นเป็นตัวการที่ทำให้เกิดกลิ่น การใส่ถุงเท้าซ้ำก็ยิ่งเป็นการหมักหมมแบคทีเรียเอาไว้

 2. สับเปลี่ยนแผ่นรองพื้นรองเท้าบ้าง แผ่นรองพื้นรองเท้าก็เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นที่มากขึ้น ควรมีพื้นรองเท้าสำหรับสับเปลี่ยนสัก  2 - 3 คู่ เพื่อจะได้เอามาเปลี่ยนสลับทำความสะอาดบ้าง

 3. หลังจากถอดรองเท้าแล้วทุกครั้ง ให้ใส่ถุงดับกลิ่นลงไปในรองเท้า ถ้าไม่มี สามามารถใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ยัดลงไปได้ และเปลี่ยนหนังสือพิมพ์ใหม่ทุกๆ 4-5 วันก็สามารถป้องกันกลิ่นอับได้เช่นกัน

 4. โรยแป้งดับกลิ่นก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง หากคุณมีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าอยู่แล้วแนะนำให้คุณ ซื้อแป้งดับกลิ่นมาใช้โรยลงบนเท้าก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง หรือจะโรยในรองเท้าก็ได้ ซึ่งเราขอแนะนำยี่ห้อ “เต่าเหยียบโลก” เลยครับ ดีจริง!

 5. สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการใส่รองเท้าบ้าง ควรมีรองเท้าสัก 2-3 คู่เอาไว้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้าอับจนเกินไป แต่ถ้ามีรองเท้าคู่เก่งที่อยากใส่แบบเดียวกันทุกวันก็ต้องลงทุนซื้อรองเท้าแบบเดียวกันทีเดียว 2 คู่ไปเลยเอาไว้ใส่สลับกันได้

This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.